PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.3.PROGRAMA D'AMBIENTALITZACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Programa d'ambientalització de la gestió municipal
5.3.1.
Implantació del paper reciclat juntament amb consells d'estalvi.

100%
5.3.1.1.
Implantació del paper reciclat juntament amb consells d'estalvi.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %