PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.2.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
posar a la l’abast de tothom les TIC i evitar el risc d’exclusió dels col·lectius més desfavorits.
5.2.5.
Crear a l'Ajuntament, en el marc del Programa d'universitats Campus 365, un servei de mediació entre els agents econòmics i les universitats i altres organismes d'investigació per a la transferència de coneixements i tecnologia.

0%
5.2.5.1.
Crear a l'Ajuntament, en el marc del Programa d'universitats Campus 365, un servei de mediació entre els agents econòmics i les universitats i altres organismes d'investigació per a la transferència de coneixements i tecnologia.

0%
5.2.5.2.
ACTUACIÓ DE PROVA

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %