PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.2.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
posar a la l’abast de tothom les TIC i evitar el risc d’exclusió dels col·lectius més desfavorits.
5.2.4.
Augmentar, en els equipaments municipals, els punts públics d'accés a Internet.

80,7%
5.2.4.1.
Augmentar en els equipaments municipals els punts públics d'accés a Internet.

80,7%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %