PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.2.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
posar a la l’abast de tothom les TIC i evitar el risc d’exclusió dels col·lectius més desfavorits.
5.2.2.
Crear noves aules de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i renovar la tecnologia i els materials de les aules existents.

87%
5.2.2.1.
Crear noves aules de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i renovar la tecnologia i els materials de les aules existents.

74%
5.2.2.2.
Continuar desenvolupant el projecte TIC (apropament de les Noves Tecnologies a la població, en especial als col.lectius en risc d'exclusió) i dinamitzar, gestionar i coordinar les aules municipals amb recursos informàtics.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %