PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.2.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
posar a la l’abast de tothom les TIC i evitar el risc d’exclusió dels col·lectius més desfavorits.
5.2.1.
Actualitzar, complementar i continuar implantant el Pla director de noves tecnologies de la Informació i la comunicació impulsat des de l'Ajuntament de Sant Boi.

100%
5.2.2.
Crear noves aules de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i renovar la tecnologia i els materials de les aules existents.

87%
5.2.3.
Crear una borsa de material digital reciclat a partir de l’experiència del treball fet en els darrers anys.

85,7%
5.2.4.
Augmentar, en els equipaments municipals, els punts públics d'accés a Internet.

80,7%
5.2.5.
Crear a l'Ajuntament, en el marc del Programa d'universitats Campus 365, un servei de mediació entre els agents econòmics i les universitats i altres organismes d'investigació per a la transferència de coneixements i tecnologia.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %