PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.8.
Fer públiques les Cartes dels Serveis Municipals.

90%
5.1.8.1.
Definir un pla de comunicació dels resultats de les millores continues en els processos.

80%
5.1.8.2.
Fomentar l'intercanvi d'experiències entre administracions assegurant el coneixement de bones pràctiques

100%
5.1.8.3.
Continuar elaborant manuals informatius d'atenció al ciutadà amb els drets i deures de les dues parts (ciutadà / Ajuntament)

100%
5.1.8.4.
Difussió d'informes de gestió departamentals o de servei

100%
5.1.8.5.
Implantar el circuit de queixes i suggeriments

70%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %