PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.6.
Continuar invertint per formar el personal municipal perquè recicli i adapti els seus coneixements i habilitats a unes necessitats que canvien contínuament.

90,4%
5.1.6.1.
Creació d'eines de gestió del coneixement

66,7%
5.1.6.2.
Creació de bosses de treball de personal polivalent, i programar la seva formació i reciclatge

100%
5.1.6.3.
Pla d'adequació formativa dels ocupants als llocs de treball

100%
5.1.6.4.
Continuar millorant la intranet municipal com a font d'informació integral per al personal de l'Ajuntament

95%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %