PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.5.
Introduir les certificacions de qualitat en diferents serveis públics (ISO, EFQM), per garantir el nostre compromís per uns serveis adaptats, moderns i de la màxima qualitat.

50%
5.1.5.1.
Introduir a l'organització en la cultura de millora continua i innovació

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %