PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.4.
Continuar millorant la comoditat dels espais destinats a l’atenció al públic.

100%
5.1.4.1.
Definir un nou espai d'atenció al públic de l'area de medi ambient i ciutat saludable, i de l'entorn d'acció ciutadana

100%
5.1.4.2.
Definir el pla d'usos i el model d'atenció en l'edifici de Cal Perruca

100%
5.1.4.3.
Desenvolupar el servei d'atenció tècnica (els especialistes).

100%
5.1.4.4.
Proposar el pla director de dependències municipals.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %