PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.3.
Fer possible la tramitació administrativa mitjançant la telefonia i Internet, garantint la seguretat i la protecció de les dades.

65,2%
5.1.3.1.
Continuar la millora de l'atenció telefònica al ciutadà

85,5%
5.1.3.2.
Establir un model d'e-administració a Sant Boi

52,4%
5.1.3.3.
Dissenyar sistemes que garanteixin la protecció de les dades personals

73%
5.1.3.4.
Implantar serveis al ciutadà, basats en Mapes a través d'Internet: Sistema d'informació per a la gestió urbana.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %