PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.2.
Treballar en la integració de dades amb altres administracions (Consell Comarcal, Generalitat, Govern central) per evitar duplicitats o incomoditats als ciutadans i ciutadanes que han de realitzar gestions. Participar activament en els projectes d’administració electrònica que s'impulsin des de la Unió Europea (Localret, CAT365).

60%
5.1.2.1.
Introduir fòrmules de col·laboració amb altres administracions

60%
5.1.2.2.
Crear l'invetari de serveis compartits amb altres administracions

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %