PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.11.
Millorar els procediments per a la informació ciutadana.

76,7%
5.1.11.1.
Establir els procesos d'accés a la informació a tots els canals:radio,web,oficina municipal d'atenció al públic, csals de Barri, premsa...

80%
5.1.11.2.
Millora contínua de la web municipal com a font d'informació integral per al ciutadà

100%
5.1.11.3.
Ampliar i dinamitzar el contingut del plànol de la ciutat a la web municipal a partir de l'obtenció d'informacions inventariades al projecte: Sistema d'informació per a la gestió urbana.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %