PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.10.
Facilitar els tràmits administratius a través de les noves tecnologies de la informació.

60%
5.1.10.1.
Facilitar els tràmits administratius a través de les noves tecnologies de la informació.

60%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %