PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.1.
Continuar el procés de racionalització dels circuits administratius dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta i el nombre de tràmits a realitzar.

85,6%
5.1.1.1.
Racionalització dels processos transversals:recursos humans, recursos economics i materials(contractació), planificació, serveis jurídics, comunicació i participació, sistemes d'informació, pools administratius...

46,6%
5.1.1.2.
Racionalització de procesos de serveis

87,5%
5.1.1.3.
Estudis de càrregues de treball

100%
5.1.1.4.
Estudis d'estructures orgàniques

84,6%
5.1.1.5.
Millorar la coordinació i el flux d'informació entre departaments .

100%
5.1.1.6.
Seguir potenciant l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) com a centre d'atenció integral i polivalent canalitzant les demandes dels ciutadans i projectant una imatge positiva de l'administració.

95%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %