PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.6.
Revisar i divulgar les ordenances de convivència i intensificar-ne l’aplicació pràctica.

100%
4.4.6.1.
Dur a terme un conjunt de propostes i accions dins del marc del Pla de Civisme per tal d'actualitzar i ordenar les ordenances de convivència ciutadana des d'una perspectiva dels drets i deures dels ciutadans, de donar resposta a l'incivisme amb una visió de cohesió social i de potenciar la convivència en base als valors democràtics i als drets humans amb l'implicació social.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %