PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.5.
Treballar per una cultura ciutadana en què la cooperació, la solidaritat, el diàleg, i l’entesa siguin les eines de relació entre les persones.

75%
4.4.5.1.
Mesures alternatives a l'Ordenança de Civisme: conjunt de propostes i accions dins el Pla Estratègic de Ciutat, Pla de Civisme i Convivència Ciutadana per tal de possibilitar substituir les infraccions de tipus lleu per prestacions de serveis en benefici de la comunitat mitjançant un sistema de prestació social substitutiva.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %