PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.4.
Promoure una ètica ciutadana de respecte, civisme, tolerància i convivència. Un respecte basat en la confrontació i discussió dels plantejaments i en la no violència.

75%
4.4.4.1.
Servei de Mediació: Proposta de nou servei i estructura de Mediació Comunitària com a eina bàsica en la resolució de conflictes amb el diàleg, buscant solucions abans d'arribar a processos judicials i conflictes socials. Vinculat Ordenances de Civisme i Convivència ciutadana i al Pla de Civisme.

100%
4.4.4.2.
Facilitar la participació del Consell Municipal en el desenvolupament de la Campanya local de “Sant Boi Lliure de Violència”.

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %