PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.1.
Fer de la cultura del civisme la base per a la convivència a la ciutat.

100%
4.4.1.1.
Pla de Civisme de la ciutat: conjunt d'estratègies, accions i estructures que marquen l'acció dels diferents agents, Ajuntament, iniciativa social, mercantil i altres administracions per aconseguir un model de convivència definit en els valor cívics, la responsabilitat social i el compromís d'assumir drets i deures amb criteris de cooperació i corresponsabilitat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %