PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.1.
Fer de la cultura del civisme la base per a la convivència a la ciutat.

100%
4.4.2.
Desenvolupar la regidoria de foment de la cultura del civisme.

100%
4.4.3.
Potenciar els valors de la convivència.

100%
4.4.4.
Promoure una ètica ciutadana de respecte, civisme, tolerància i convivència. Un respecte basat en la confrontació i discussió dels plantejaments i en la no violència.

75%
4.4.5.
Treballar per una cultura ciutadana en què la cooperació, la solidaritat, el diàleg, i l’entesa siguin les eines de relació entre les persones.

75%
4.4.6.
Revisar i divulgar les ordenances de convivència i intensificar-ne l’aplicació pràctica.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %