PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.3.JUSTÍCIA
Assolir un nou model de justícia mes propera i més eficaç.
4.3.3.
Demanar al Col·legi d’Advocats la creació del Servei d'advocat d'ofici.

100%
4.3.3.1.
Demanar al Col·legi d’Advocats la creació del Servei d'advocat d'ofici.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %