PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.3.JUSTÍCIA
Assolir un nou model de justícia mes propera i més eficaç.
4.3.2.
Vetllar perquè es construeixin els edificis i la caserna dels Mossos d'Esquadra.

53,5%
4.3.2.1.
Seguiment de les obres de construcció de l'edifici dels Jutjats.

100%
4.3.2.2.
Redacció del Pla Especial (construcció de la caserna dels Mossos d'Esquadra).

0%
4.3.2.3.
Cessió d'un solar a la Generalitat per la construcció de l'edifici de la caserna dels Mossos d'Esquadra

100%
4.3.2.4.
Seguiment de les obres de construcció de l'edifici de la caserna dels Mossos d'Esquadra

14%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %