PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.3.JUSTÍCIA
Assolir un nou model de justícia mes propera i més eficaç.
4.3.1.
Demanar la creació de la justícia de proximitat amb la creació d’un òrgan jurisdiccional local que serà l’instrument específic per resoldre tots els conflictes que afectin la convivència ciutadana.

100%
4.3.2.
Vetllar perquè es construeixin els edificis i la caserna dels Mossos d'Esquadra.

53,5%
4.3.3.
Demanar al Col·legi d’Advocats la creació del Servei d'advocat d'ofici.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %