PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.2.PROTECCIÓ CIVIL
Potenciar el sistema de prevenció davant riscos i emergències.
4.2.5.
Posar en marxa un pla especial de regulació de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil amb el consens de la ciutadania, els operadors i les administracions implicades.

100%
4.2.5.1.
Redacció pla especial de regulació d'instal·lació d’antenes de radiocomunicació.

100%
4.2.5.2.
Comissió de treball de telefonia mòbil per a la redacció i seguiment del Pla Especial d'antenes.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %