PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.2.PROTECCIÓ CIVIL
Potenciar el sistema de prevenció davant riscos i emergències.
4.2.4.
Continuar demanant que s’instal·li un parc de bombers a Sant Boi.

100%
4.2.4.1.
Continuar demanant que s’instal·li un parc de bombers a Sant Boi.

100%
4.2.4.2.
Cercar una ubicació pel parc de bombers de Sant Boi.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %