PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.2.PROTECCIÓ CIVIL
Potenciar el sistema de prevenció davant riscos i emergències.
4.2.3.
Vetllar pel compliment dels plans d’emergència de les empreses, els centres i les instal·lacions davant determinades emergències.

25%
4.2.3.1.
Vetllar pel compliment dels plans d’emergència de les empreses, els centres i les instal·lacions davant determinades emergències.

25%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %