PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.2.PROTECCIÓ CIVIL
Potenciar el sistema de prevenció davant riscos i emergències.
4.2.2.
Homologar el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals sobre la base del Pla municipal de prevenció d’incendis elaborat per la Diputació per al període 2003-2006, i també amb la Generalitat.

96%
4.2.2.1.
Pla de franges de Protecció i Prevenció d'incendis 2004-2006

92%
4.2.2.2.
Aplicació del Pla d'Incendis Municipals de la Diputació de Barcelona

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %