PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.2.PROTECCIÓ CIVIL
Potenciar el sistema de prevenció davant riscos i emergències.
4.2.1.
Actualitzar el Pla de protecció municipal.

75%
4.2.2.
Homologar el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals sobre la base del Pla municipal de prevenció d’incendis elaborat per la Diputació per al període 2003-2006, i també amb la Generalitat.

96%
4.2.3.
Vetllar pel compliment dels plans d’emergència de les empreses, els centres i les instal·lacions davant determinades emergències.

25%
4.2.4.
Continuar demanant que s’instal·li un parc de bombers a Sant Boi.

100%
4.2.5.
Posar en marxa un pla especial de regulació de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil amb el consens de la ciutadania, els operadors i les administracions implicades.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %