PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.8.
Potenciar la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcaldessa per tenir una millor coordinació i. permeabilitat de la informació entre els cossos policials.

100%
4.1.8.1.
Potenciar la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcaldessa per tenir una millor coordinació i. permeabilitat de la informació entre els cossos policials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %