PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.6.
Dotar la Policia Municipal dels recursos perquè sigui un servei modern i eficaç per respondre a les necessitats dels ciutadans (millora d’instal·lacions, tecnologia, visibilitat, etc.).

21,7%
4.1.6.1.
Establir una xarxa wireless a tota la ciutat

25%
4.1.6.2.
Establir una xarxa de càmeres per el control del trànsit a la ciutat.

20%
4.1.6.3.
Establir càmeres de vigilància a tots els equipaments públics i conectar-los a la central de policia.

20%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %