PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.4.
Impulsar polítiques globals de prevenció i de protecció social per actuar sobre les causes de la inseguretat.

0%
4.1.4.1.
Posar en relació i articular en xarxa les actuacions de tipus educatiu, urbanístic, d'habitatge, policial, cultural, esportiu, laboral, social, etc. De l'ajuntament i els altres agents (iniciativa social, iniciativa emrcantil i altres administracions) que operen en el territori i que van adreçades a aquells sectors de la població susceptibles de ser exclosos socialment.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %