PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.2.
Reforçar la figura del policia de barri i complir amb els objectius que hi hagi dos policies de barri per districte.

100%
4.1.2.1.
Reforçar la figura del policia de barri i complir amb els objectius que hi hagi dos policies de barri per districte.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %