PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.1.
Continuar fomentant un sistema de seguretat integral que garanteixi que tothom rebi les mateixes prestacions en matèria de seguretat i que tothom pugui exercir en igualtat de condicions els seus drets i llibertats.

40%
4.1.1.1.
Redacció del Pla Local de Seguretat

40%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %