PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.1.SEGURETAT CIUTADANA
Incrementar i millorar la seguretat dels ciutadans
4.1.1.
Continuar fomentant un sistema de seguretat integral que garanteixi que tothom rebi les mateixes prestacions en matèria de seguretat i que tothom pugui exercir en igualtat de condicions els seus drets i llibertats.

40%
4.1.2.
Reforçar la figura del policia de barri i complir amb els objectius que hi hagi dos policies de barri per districte.

100%
4.1.3.
Impulsar programes de suport per a les persones víctimes de delictes o accidents.

100%
4.1.4.
Impulsar polítiques globals de prevenció i de protecció social per actuar sobre les causes de la inseguretat.

0%
4.1.5.
Impulsar un model de seguretat amb participació ciutadana i propera als barris per garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

100%
4.1.6.
Dotar la Policia Municipal dels recursos perquè sigui un servei modern i eficaç per respondre a les necessitats dels ciutadans (millora d’instal·lacions, tecnologia, visibilitat, etc.).

21,7%
4.1.7.
Demanar l'avançament del desplegament dels Mossos d’Esquadra.

100%
4.1.8.
Potenciar la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcaldessa per tenir una millor coordinació i. permeabilitat de la informació entre els cossos policials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %