PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.6.POLÍTICA FISCAL
Tenir una pressió fiscal que ens permeti oferir serveis de qualitat a la ciutadania de Sant Boi.
3.6.7.
Establir incentius fiscals per a la realització de projectes de renovació urbana per part de la promoció privada així com el foment i manteniment de cases antigues en el nucli urbà.

100%
3.6.7.1.
Establir incentius fiscals per a la realització de projectes de renovació urbana per part de la promoció privada així com el foment i manteniment de cases antigues en el nucli urbà.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %