PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.6.POLÍTICA FISCAL
Tenir una pressió fiscal que ens permeti oferir serveis de qualitat a la ciutadania de Sant Boi.
3.6.2.
Renovar el pacte fiscal amb els agents socials i econòmics de la nostra ciutat.

100%
3.6.2.1.
Renovar el pacte fiscal amb els agents socials i econòmics de la nostra ciutat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %