PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.5.8.
Mantenir els programes municipals d’inserció laboral i les clàusules socials, i continuar impulsant la iniciativa de CORINSERT.

97,3%
3.5.8.1.
Continuar desenvolupant el programa de clausulat social.

100%
3.5.8.2.
Continuar impulsant la iniciativa de CORINSERT.

97,8%
3.5.8.3.
Mantenir els programes municipals d'inserció laboral

94%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %