PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.5.2.
Treballar des de l’Administració en una major estabilitat i qualitat en l’ocupació.

90%
3.5.2.1.
No col·laborar amb les ETT per a les contractacions municipals.

100%
3.5.2.2.
Promoure la compra de bens i serveis a empreses ètiques en relació a l'ocupació.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %