PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.5.14.
Continuar establint convenis específics de col·laboració entre CORESSA i les universitats, per promoure pràctiques d’estudiants universitaris.

0%
3.5.14.1.
Continuar establint convenis específics de col·laboració entre CORESSA i les universitats, per promoure pràctiques d’estudiants universitaris.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %