PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.5.1.
Sol·licitar l’ampliació i la diversificació de la programació educativa dels cicles formatius dirigits a cobrir les demandes de les empreses.

100%
3.5.2.
Treballar des de l’Administració en una major estabilitat i qualitat en l’ocupació.

90%
3.5.3.
Promoure la imatge de Sant Boi en els cercles de desenvolupament de l’entorn europeu i mediterrani, com a ciutat preparada per acollir empreses.

100%
3.5.4.
Generar sistemes de finançament propi per dur a terme polítiques actives d’ocupació.

50%
3.5.5.
Impulsar un nou Pacte Local per l'Ocupació.

75,6%
3.5.6.
Crear incentius fiscals i ajudes econòmiques que afavoreixin l’associacionisme dels treballadors autònoms i dels microempresaris.

100%
3.5.7.
Premiar a les empreses que s’adaptin a les clàusules socials per a la contractació regular de persones que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral.

100%
3.5.8.
Mantenir els programes municipals d’inserció laboral i les clàusules socials, i continuar impulsant la iniciativa de CORINSERT.

97,3%
3.5.9.
Potenciar “l’itinerari personal d’inserció” amb el Servei d’Orientació Laboral Personalitzada de .Coressa.

100%
3.5.10.
Fer una prospecció dels recursos i les necessitats de les empreses de Sant Boi cosa que permetrà orientar millor les polítiques de formació ocupacional i inserció laboral.

50%
3.5.11.
Estimular i premiar el compliment de la normativa d’inserció laboral de les persones amb discapacitat, amb la col·laboració de sindicats i associacions.

100%
3.5.12.
Promoure en l’àmbit del Pacte Local per l’Ocupació, programes de formació continuada per a treballadors i estudiants.

54,9%
3.5.13.
Sol·licitar a la Generalitat el traspàs de les polítiques actives d’ocupació.

50%
3.5.14.
Continuar establint convenis específics de col·laboració entre CORESSA i les universitats, per promoure pràctiques d’estudiants universitaris.

0%
3.5.15.
Fomentar concerts amb les empreses que garanteixin l’estabilitat de l’ocupació a l’àmbit del nostre municipi.

100%
3.5.16.
Continuar organitzant tallers d'orientació laboral a través de les noves tecnologies.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %