PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.4.INDÚSTRIA
Millorar la qualitat dels poligons industrial i establir vincles més potents per impulsar la formació permanent.
3.4.3.
Continuar la millora i promoció dels polígons industrials.

100%
3.4.3.1.
Continuar la millora i promoció dels polígons industrials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %