PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.4.INDÚSTRIA
Millorar la qualitat dels poligons industrial i establir vincles més potents per impulsar la formació permanent.
3.4.2.
Donar suport a les iniciatives que sorgeixin de la Mesa per la Seguretat en el treball.

0%
3.4.2.1.
Donar suport a les iniciatives que sorgeixin de la Mesa per la Seguretat en el treball.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %