PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.3.AGRICULTURA
Preservar el parc agrari, donar suport a la modernització de les empreses agrícoles.
3.3.3.
Promoure els productes agrícoles locals.

100%
3.3.3.1.
Organitzar la Carxofada anual.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %