PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.9.
Promoure una presència més activa del sector privat en el desenvolupament de l’Agenda 21.

83,3%
3.2.9.1.
Seguiment del compromís ciutadà per la sostenibilitat

83,3%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %