PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.8.
Ampliar l’esponsorització d’actuacions públiques des del sector econòmic local.

80%
3.2.8.1.
Ampliar l’esponsorització d’actuacions públiques des del sector econòmic local.

60%
3.2.8.2.
Creació d'una oficina/agència local del patrocini i mecenatge.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %