PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.7.
Establir un conveni de col·laboració amb el comerç urbà per fomentar la compra a Sant Boi.

75%
3.2.7.1.
Establir un conveni de col·laboració amb el comerç urbà per fomentar la compra a Sant Boi.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %