PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.6.
Establir convenis amb la xarxa associada de comerç local.

93,1%
3.2.6.1.
Pla de Dinamització Marianao-Punt de Comerç

90%
3.2.6.2.
Pla de Dinamització "El Carrer"

96,1%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %