PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.4.
Continuar impulsant la creació d’entorns comercials de qualitat urbana amb la millora de la il·luminació de carrers, de mobiliari urbà, de voreres més àmplies i amb la creació de zones d’aparcament als carrers més comercials amb fórmules innovadores.

100%
3.2.4.1.
Continuar impulsant la creació d’entorns comercials de qualitat urbana.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %