PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.3.
Continuar potenciant l’associacionisme entre comerciants, ajudant a la consolidació de la. federació del comerç.

75%
3.2.3.1.
Continuar potenciant l’associacionisme entre comerciants, ajudant a la consolidació de la. federació del comerç.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %