PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.10.
Incrementar la seguretat ciutadana en els eixos comercials.

80%
3.2.10.1.
Treballar mesures que fomentin la percepció de la seguretat ciutadana en els eixos comercials.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %