PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.2.COMERÇ
Donar suport al comerç urbà potenciant la seva dinamització i modernització.
3.2.1.
Posar en marxa els mercats municipals de Torrelavila i Sant Jordi.

100%
3.2.1.1.
Posar en marxa el mercat municipal de Torrelavila.

100%
3.2.1.2.
Construcció del mercat municipal de Sant Jordi.

100%
3.2.1.3.
Posar en marxa el mercat municipal de Sant Jordi.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %